DzieƄ Dziecka

„Kiedy ƛmieje się dziecko, ƛmieje się caƂy ƛwiat” – J. Korczak.

Tegoroczny dzieƄ dziecka spędziliƛmy na naszym placu zabaw. Pod czujnym okiem Cioć wszystkie dzieci z wielkim zaangaĆŒowaniem wzięƂy odziaƂ w zawodach sportowych. NajwaĆŒniejsza byƂa radoƛć i zabawa. Na zakoƄczenie wszystkie dzieci dostaƂy piękne prezenty.

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOƚCI