O PRZEDSZKOLU

Powrót do aktywności zawodowej po urlopie rodzicielskim jest zwykle bardzo trudny dla rodziców. Najważniejszą sprawą w takiej sytuacji jest znalezienie odpowiedniej opieki dla dziecka. Dlatego nasza placówka, położona z dala od gwaru głównych ulic, jest wprost wymarzonym miejscem dla rodziców i dzieci rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem. Kameralne grupy, wiele atrakcyjnych zajęć, piękny plac zabaw, a co najważniejsze, profesjonalna i ciepła kadra, sprawiają że dzieci czują się tu jak w raju a rodzice spokojni. Dla udogodnienia i komfortu rodziców nasza placówka czynna jest w godz. 7.00 – 18.00 przez 12 miesięcy w roku.

W naszej placówce przestrzegamy Konwencji Praw Dziecka oraz kierujemy się powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Najważniejszym zadaniem naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa na najwyższym poziomie i stworzenie im jak najlepszych warunków rozwoju. Temu są podporządkowane: opieka, wychowanie i edukacja.

NASZA MISJA i CELE

 1. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.
 2. Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci .
 3. Stwarzamy atmosferę sprzyjająca akceptacji każdego dziecka
 4. Pragniemy aby nasze dzieci posiadały umiejętność racjonalnego myślenia
 5. Chcemy aby nasze dzieci były ciekawe świata, pomagamy stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych
 6. Staramy się aby wychowankowie znajdowali oparcie w opiekunach i specjalistach
 7. Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci.
 8. Przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczna komunikacje interpersonalną
 9. Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy osiągniecie sukcesu
 10. Zmierzamy do tego aby dziecko było świadome i wrażliwe.
 11. Pragniemy, aby tworzenie dawało naszym dzieciom radość i nauczyło ich twórczo i kreatywnie myśleć oraz działać w przyszłości.

Bezpieczeństwo

Bezpieczna zabawa, nauka i odpoczynek

Bajeczka jest nowoczesną placówką o bardzo wysokim standardzie, która powstała z myślą o najmłodszych mieszkańcach Warszawy i nie tylko. Przedszkole pod każdym względem jest przystosowane do potrzeb dzieci. Placówka spełnia wszelkie wymogi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. Dysponujemy przestrzennymi, słonecznymi salami dydaktycznymi oraz specjalnie przystosowanymi do potrzeb dzieci toaletami. Wszystkie pomieszczenia wyłożone zostały bezpieczną, antypoślizgową oraz antyalergiczną wykładziną podłogową przeznaczoną specjalnie do placówek przedszkolnych. Placówka wyposażona została w systemy bezpieczeństwa tj. kamery i domofony. Do przedszkola należy również ogrodzony i monitorowany plac zabaw, który został wyposażony w atestowane zabawki przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ogród przedszkolny położony jest z dala od zgiełku ulic i spalin. Pragniemy tutaj zaznaczyć, iż Bajeczka jest jedynym użytkownikiem placu zabaw.

Priorytetem całego Personelu Bajeczki jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa dzieciom. Niestety współczesny świat jest pełen zagrożeń, a jak wiadomo, wiek przedszkolny to czas, w którym dzieci powinny dowiedzieć się jak najwięcej o otaczającej rzeczywistości, która może nieść szereg rozmaitych zagrożeń. Dzieci muszą nauczyć się przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę niebezpieczeństwa. Przedszkole ma duży wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, dlatego też należy jak najwcześniej rozpocząć systematyczne działania zmierzające do uświadomienia dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady  i normy  wpajane dzieciom każdego dnia  i konsekwentnie przestrzegane zarówno przez pracowników przedszkola,  jak i  poszczególnych członków rodzin dzieci. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i z jego możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo koncentruje się na poznawaniu przez dzieci zasad bezpieczeństwa i przestrzeganiu ich oraz na poznawaniu sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

Pokaż więcej

KADRA

Nasza kadra to zaufany zespół młodych i doświadczonych pedagogów, którzy pracują z nami od lat. Praca z dziećmi jest ich życiową pasją. Kreatywność oraz pomysłowość naszej kadry pozwala prowadzić wyjątkowe zajęcia. Ich codzienna praca to wspieranie dzieci w procesie poznawczym, rozwijanie ich kreatywności i samodzielności, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnego podejścia do potrzeb każdego wychowanka. Swoją cierpliwością, wrażliwością i ciepłem zjednują sobie serca wszystkich dzieci, a profesjonalizmem budują zaufanie wśród rodziców. Dobra zabawa, staranne przygotowanie do zajęć dydaktycznych, odpowiedzialna opieka, dojrzałość a przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo naszych dzieci – oto wizytówka naszych wychowawców i pomocy

Pani Kamila

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Pan Jakub

INSTRUKTOR GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Pani Ewa

LOGOPEDA

Pani Małgosia

NAUKA TAŃCA

Nasze wnętrza

Nasze wnętrza zostały wyposażone w meble i akcesoria dopuszczone do użytku dla dzieci. Wszystkie mają specjalne atesty i pozwolenia, dzięki czemu są bardzo przyjazne i bezpieczne dla maluchów. Są dostosowane do ich potrzeb, możliwości i oczekiwań.

Meble mają specjalne wymiary i wykończenia. Dzięki temu dzieci są bezpieczne, siedzą i odpoczywają wygodnie, a miejsca do pracy i rysowania są przystosowane w taki sposób by wspierać ich młode kręgosłupy. To powoduje, że już od najmłodszych lat dzieci są wspierane w zdrowym i zrównoważonym rozwoju fizycznym.

Pani Kamila

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Pan Jakub

INSTRUKTOR GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Pani Ewa

LOGOPEDA

Pani Małgosia

NAUKA TAŃCA