Informacje o przedszkolu

Dobra Ogranizacja to podstawa

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz świąt.

Przedszkole obejmuje swym wychowaniem oraz opieką dzieci do 6-go roku życia (zerówka dla dzieci sześcioletnich).

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą w teatrzykach, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi (strażak, policjant, aktor, etc), imprezach okolicznościowych oraz wielu innych atrakcjach.

Na terenie przedszkola znajduje się również ogród przedszkolny, który spełnia funkcje poznawczą, rekreacyjną, estetyczną, a także zaspokaja potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym.

Dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem organizowane są zajęcia adaptacyjne.

 

Program i metody pracy

Przedszkole w równiej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Dzieci nabywają umiejętność porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, kształtują czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne oraz kulturalne, poznają zasady bezpieczeństwa własnego i innych. Wychowywane są w poszanowaniu roślin i zwierząt, poznają wartości rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. W „Bajeczce” realizowany jest program wychowania przedszkolnego „Trampolina” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Program ten opracowany został zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jest on wynikiem wieloletnich doświadczeń i wnikliwej obserwacji przedszkolnej rzeczywistości. W programie przyjęto, że dziecko jest aktywnym podmiotem poznającym siebie i swoje możliwości. „Trampolina” uczy samodzielnego myślenia i rozwija inteligencje wielorakie u przedszkolaków. Przygotowuje do nauki czytania i pisania, wspomaga rozwój społeczno-emocjonalny oraz psychoruchowy dziecka, zachęca do podejmowania prób ekspresji plastycznej z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych dla dziecka technik. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego została rozszerzona przez autorskie programy przedszkola:  „Uczę się czytać i pisać” – metodą glottodydaktyczną „My i ekologia” oraz „Mały aktor”. Programy realizowane są z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych form i metod wspierających aktywność, samodzielność, ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji (np. warsztaty plastyczne – płaskie i przestrzenne, warsztaty teatralne – personel dzieciom, dzieci dzieciom, warsztaty kulinarne i ekologiczne). Placówka bierze udział w akcji  „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

Dziecko w naszym przedszkolu jest ciekawe świata, radosne, ufne, aktywne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń. Absolwent przedszkola jest bardzo dobrze przygotowany do podjęcia dalszej edukacji  w szkole podstawowej. Jest zmotywowane do dalszego wysiłku intelektualnego tj.  nauki w postaci przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia. Potrafi się skupić przez większy czas, uważnie słuchać oraz korzystać z posiadanych wiadomości. Nasz przedszkolak wykazuje się samodzielnością , umiejętnością pracy w grupie, tolerancją wobec innych.

 

Dzieci korzystają z zajęć muzycznych oraz gimnastycznych, dzieci ćwiczą koordynacje oraz orientacje ruchowa. Biorą udział w zabawach z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Kształtują nawyki grzecznościowe tj. dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję. Duży nacisk kładziemy na naukę języka angielskiego, poprzez zabawę: słuchanie bajek, wierszyków oraz tańce i rymowanki.

 

W przedszkolu duży uwagę przywiązujemy do wyrobienia właściwych nawyków żywieniowych.
Zadanie to realizujemy poprzez:

 

 • stałe pory posiłków – zgodnie z ustalonym ramowym planem dnia
 • urozmaicony jadłospis
 • zachęcanie dzieci do konsumpcji oraz próbowania nowych, nieznanych dzieciom potraw
 • kulturalne spożywanie posiłków wśród rówieśników
 • kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkiem
 • prowadzenie ogródków warzywnych przez każdą z grup (sadzenie, obserwowanie rosnących warzyw)
 • uczestniczenie w warsztatach kulinarnych (przygotowywanie prostych posiłków np. kanapki, sałatki)
Pokaż więcej

Wyprawka

Wyprawka przedszkolaka to wszystkie te przedmioty, które są niezbędne, aby dziecko czuło się komfortowo w przedszkolu oraz w sposób bezpieczny i higieniczny mogło uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

 

Podstawowa Wyprawka przedszkolaka

 • Kapcie.
 • Kubek, pasta i szczoteczka do zębów.
 • Strój na gimnastykę korekcyjną (podpisany worek, krótkie spodenki, t-shirt)
 • Ubranie na zmianę na wypadek zabrudzenia lub zmoczenia.
 • Komplet pościeli – dla dzieci korzystających z leżakowania.

Plan dnia

 

Aby dzieci czuły się bezpiecznie i miały jak najlepsze warunki do rozwoju każdy dzień musi być staranie zaplanowany.
Poniżej przedstawiamy realizowany w Bajeczce przykładowy plan dnia zgodny z podstawą wychowania przedszkolnego.

 

7:00 – 8:30

Powitanie dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe.

Rozmowy planowe i sytuacyjne, praca wyrównawcza i stymulująca.

Kształtowanie form grzecznościowych.

8:30 – 9:00

Czynności porządkowe.

Przygotowanie do śniadania, nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych.

Ćwiczenia poranne bądź zabawa ruchowa uwzględniająca zwiększoną potrzebę ruchu.

9:00 – 9:30

Śniadanie – nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.

9:30 – 10:15

Zajęcia edukacyjne z całą grupą.

Czas trwania zajęć jest uzależniony od wieku i możliwości dzieci.

10:15 – 10:50

Zajęcia dodatkowe.

(np. tańce, gimnastyka, j. angielski, warsztaty etc)

10:50 – 11:00

Przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe i higieniczne.

11:00 – 11:30

Obiad (zupa).

11:30 – 12:45

Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacja przyrody, gry i zabawy zorganizowane lub dowolne. W przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy w sali, praca indywidualna z dziećmi.

12:45 – 13:00

Przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe i higieniczne.

13:00 – 13:30

Obiad (II danie)

13:30 – 14:45

Odpoczynek (leżakowanie dla chętnych dzieci), pobyt na powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, wyciszające zabawy przy muzyce, techniki relaksacyjne i wizualizacyjne, słuchanie bajek, cicha praca w kącikach zainteresowań.

14:45 – 15:00

Czynności porządkowe po zajęciach i zabawach, zabawa ruchowa, czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do podwieczorku.

15:00 – 15:30

Podwieczorek

15:30 – 18:00

Zabawy zorganizowane lub dowolne, indywidualna praca wyrównawcza, rozchodzenie się dzieci do domów.

W trakcie tych zajęć dla chętnych dzieci przewidziany jest drugi podwieczorek.