Zajęcia dodatkowe

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych.

Język angielski

Umysł dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo chłonny. Dzieci posiadają naturalną ciekawość świata i chęć do nauki. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, ponieważ pierwsze lata nauki języka angielskiego powinny być dla dziecka przede wszystkim przyjemnością. Przyjazna i serdeczna atmosfera, która panuje na naszych zajęciach zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa. Zaletą nauki angielskiego w przedszkolu jest to, że maluchy poznają język spontanicznie i śmiało oraz zaczynają komunikować się w nim bez barier. Im wcześniej dziecko rozpocznie naukę, tym większe szanse, że jego wymowa będzie pozbawiona obcego akcentu. Wielojęzyczność w dzieciństwie odbija się też pozytywnie na efektywności myślenia i nauki. Myślenie dzieci staje się bardziej elastyczne i kreatywne. Powtarzanie nowo nauczonych wersów i śpiewanie ich w kółko sprawia mu radość. Dzięki elementom zabawy nie pojawiają się bariery psychiczne przed nowymi słowami i wyrażeniami, a profesjonalny lektor z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w sposób przyjemny i łatwy przenosi przedszkolaków w świat języka angielskiego. Zajęcia mają wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać dziecko do pracy w grupie, rozwijać wrażliwość dziecka oraz jego zdolności twórcze, a także umacniać jego wiarę we własne siły i w możliwości. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu przez profesjonalnego lektora z przygotowaniem pedagogicznym i ponad 10-letnim stażem pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Czas trwania zajęć uzależniony jest od wieku grupy.

Rytmika

Zajęcia pomagają dzieciom w kształtowaniu wrażliwości muzycznej, usprawniają zdolność koncentracji słuchowej, uwrażliwiają na nastroje w muzyce. Identyfikacja ruchu dziecka z emocją wyrażającą się ruchem, budzi przeżycia, pomaga je uświadomić i ukierunkować. Założenia wychowawcze rytmiki kształtują przedszkolaka samodzielnego, aktywnego, zdrowego fizycznie oraz wrażliwego. Na zajęciach dzieci mają możliwość poznawania różnych instrumentów, uczą się piosenek i śpiewu oraz uczestniczą w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a czas ich trwania uzależniony jest od wieku grupy. Zajęcia prowadzone są przez absolwentkę Akademii Muzycznej i Studium Estradowego, mgr sztuki, wokalistkę oraz instrumentalistkę.

Zajęcia logopedyczne

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Dlatego w naszym przedszkolu prowadzone są grupowe zajęcia logopedyczne. Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy – pracy. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Pomoc logopedy polega na dobieraniu zróżnicowanych i dostosowanych indywidualnie do potrzeb dziecka ćwiczeń mających na celu możliwie szybkie, skuteczne i trwałe eliminowanie dysfunkcji w komunikacji werbalnej dziecka. Zajęcia prowadzone są przez logopedę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a ich czas dostosowany jest do wieku grupy.

Gimnastyka korekcyjna

Ćwiczenia gimnastyczne w wieku przedszkolnym są niezwykle ważne, ponieważ wpływają na wszechstronny rozwój dziecka. Ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej organizowanej w naszym przedszkolu mają na celu  wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych. Podczas ćwiczeń Wzmacniane są mięśnie  odpowiedzialne za prawidłową postawę - głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup oraz mięśnie podeszwowe stopy odpowiedzialne za występowanie głównie płaskostopia. Poprzez zajęcia dzieci rozwijają również zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości.

Warsztaty plastyczne

Plastyka daje możliwość spełniania się i wyrażania siebie. Poprzez zajęcia plastyczne, które są prowadzone w przedszkolu dzieci mogą wyrażać swoją osobowość, emocje, które odczuwają w danej chwili, swoje preferencje, mogą realizować swoje pomysły, czuć się kreatywne i twórcze. Warsztaty są przystosowane do wieku i umiejętności dzieci. Zajęcia związane są tematycznie z aktualną porą roku lub nadchodzącymi uroczystościami; robimy maski karnawałowe w karnawale, ozdoby choinkowe na Święta Bożego Narodzenia, itp. Staramy się, aby Dzieci korzystały z różnorodnych materiałów, poznawały nowe techniki plastyczne, odkrywały ile frajdy i satysfakcji niesie możliwość tworzenia. Oczywiście dzieci, po uprzedniej ekspozycji w galerii plac plastycznych, wszystkie swoje arcydzieła zabierają ze sobą, bo uwielbiają chwalić się tym, co zrobiły swoim najbliższym. Radość daje im świadomość, że zrobiły coś własnoręcznie i do tego, pięknie im to wyszło. Bardzo często zadziwiają swoją pomysłowością. Potrafią wymyślić coś, na co my dorośli nigdy byśmy nie wpadli. Więc nie tylko uczą się od nas. To korzyść obustronna..Czas trwania zajęć jest zależny od grupy wiekowej

Zajęcia taneczne

Wiek przedszkolny jest jednym z ważniejszych okresów w wieku każdego człowieka. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku  mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz  takie cechy jak gibkość, skoczność i co najważniejsze -koordynacja i poczucie własnego ciała. Dziecko uczy się kontrolować ruch i kontrolować siebie. Znaczący jest również wpływ tańca na psychikę dziecka. Muzyka pozwala dziecku  otworzyć się, ośmiela, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami. Dodatkowo poprzez naukę krótkich sekwencji choreograficznych kształtowana jest pamięć dziecka, pamięć wzrokowa i umiejętność nauki poprzez naśladownictwo.

Warsztaty ekologiczne

Warsztaty ekologiczne odbywają się cyklicznie w przedszkolu, w połączeniu z zajęciami kulinarnymi. Dziecko w wieku przedszkolnym  ma wrodzoną potrzebę poznawania siebie i otaczającego go świata. Wiek przedszkolny jest wiekiem pytań, dlatego też uznaje się, że ten okres jest szczególnie sprzyjający rozpoczęciu tego typu edukacji. Naturalna wrażliwość i ciekawość dzieci na otaczający je świat oraz chęć poznawania i działania stanowi dobry punkt wyjścia do tego, aby rozpocząć z nimi edukację ekologiczną. W zakres edukacji ekologicznej realizowanej w przedszkolu wchodzą wszelkiego rodzaju działania, które mają  na celu m.in:
  • uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska,
  • pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi,
  • kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,
  • kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody,
  • rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego