Jakie życiowe umiejętności dziecko powinno wynieść z przedszkola?

Chociaż kształtowanie się umiejętności dziecka w przedszkolu to długotrwały proces, zachodzi on na tyle dynamicznie, że każdy miesiąc i rok przynosi coś nowego. W efekcie, w tym 6/7-latku, który zaraz pójdzie do szkoły, trudno dostrzec 3-latka przyprowadzonego do placówki po raz pierwszy. Jakie kompetencje dzieci rozwijają w placówce?

Co powinno umieć dziecko, kończąc przedszkole? 

Umiejętności dziecka w przedszkolu stale się doskonalą i zmieniają w zależności od jego wieku oraz możliwości fizycznych. 6-latek ma więc już nie tylko dużą wiedzę na temat otaczającego go świata, zna podstawowe działania matematyczne, czy rozpoznaje litery i zaczyna je składać w wyrazy, ale także nabył pewne kompetencje społeczne, które są mu niezbędne na co dzień. Jak powinny być umiejętności przedszkolaka, gdy kończy placówkę?

umiejętności dziecka w przedszkolu

Zdolność komunikacji i pójścia na kompromis

Jedną z najważniejszych umiejętności dziecka w przedszkolu, podobnie jak poza nim, jest zdolność komunikowania się z innymi w zrozumiały sposób. W okresie przedszkolnym maluchy uczą się między innymi wyrażać swoje potrzeby oraz odpowiadać na potrzeby innych, a także zgodnie funkcjonować w grupie rówieśniczej podczas zabawy i zadań grupowych. Może to przybierać czasem dość gwałtowne formy, warto jednak pamiętać, że kłótnie i sprzeczki także stanowią trening umiejętności społecznych. Przedszkole jest więc doskonałym środowiskiem do nauki uznawania innych argumentów i wypracowywania kompromisu.

Umiejętność nawiązywania relacji

Wiele z umiejętności kluczowych w przedszkolu koncentruje się koło zdolności nawiązywania relacji z innymi rówieśnikami i dorosłymi. Poprzez wchodzenie w codzienne interakcje dzieci przyswajają wzorce zachowań oraz mechanizmy społeczne, które są niezbędne nie tylko na dalszym etapie edukacji, ale także w życiu dorosłym.

Samoobsługa

Samodzielność w czynnościach samoobsługowych jest jedną z najważniejszych kompetencji, jaką powinno osiągnąć dziecko w wieku przedszkolnym. Już wśród umiejętności 4-latka w przedszkolu można wymienić zdolność samodzielnego jedzenia, ubierania się, czy korzystania z toalety. Natomiast starsze, dzięki większym zdolnościom motorycznym, umieją radzić sobie z różnymi rodzajami zapięć, a także odpowiednio posługują się nożem i widelcem podczas posiłków. Tego typu umiejętności kluczowe w przedszkolu wiążą się także ze zgłaszaniem swoich potrzeb dorosłym, co też może przyczyniać się do ich zaspokojenia we właściwy sposób.

Umiejętność wyrażania swoich emocji

W okresie przedszkolnym dzieci uczą się identyfikowania, rozumienia oraz wyrażania emocji i uczuć. Powoli wypracowują mechanizmy radzenia sobie w obliczu trudności, zastępując wybuchy gniewu i agresji próbą zrozumienia oraz odnalezienia się w problematycznej sytuacji. Tego typu umiejętności dziecka w przedszkolu sprawiają znów, że czuje się ono pewniej w grupie i ma wyższe poczucie własnej wartości. Więcej na temat znajdziesz tutaj: Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka w wieku przedszkolnym.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że sposób, w jaki dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w przedszkolu, jest dostosowany do ich możliwości oraz wieku – w sferze emocjonalnej nie oczekuje się więc od nich więcej, niż mogą dać.

Umiejętność logicznego myślenia i przewidywania skutków swoich działań

Już umiejętności 5-latka w przedszkolu pozwalają mu na kojarzenie faktów, wyciąganie trafnych wniosków oraz stosowanie ich w praktyce. Dzieci, które kończą edukację przedszkolną, powinny już umieć przewidywać skutki pewnych swoich działań. Jest to niezbędne nie tylko dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa w domu, na ulicy, czy na placu zabaw, ale także stanowi element nauki samodzielności w podejmowaniu decyzji.

Umiejętność dostosowania się do zasad

Kształtowanie umiejętności społecznych w przedszkolu wiąże się także z wypracowaniem zdolności pracy w grupie i dostosowywania się do określonych zasad. Kilkuletnie maluchy, które dopiero zaczynają przygodę z placówką, często przedstawiają postawę egocentryczną i przez to niezbyt dobrze radzą sobie z koniecznością podporządkowania się regułom. Jednak w miarę dojrzewania mózgu i aktywnościom wspierającym rozwój umiejętności społeczne przedszkolaka się zmieniają – zaczyna się on lepiej odnajdywać w różnych schematach działań, uczy się współpracy i potrafi postawić się na miejscu innej osoby.

O zabawach wspierających rozwój społecznych przeczytasz w tym artykule: Jakie są zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci w przedszkolu?

Umiejętności kluczowe w przedszkolu są też często istotne w dalszym życiu, dlatego wybierając placówkę dla swojej pociechy, nie warto decydować się na pierwszą lepszą. Bajeczka to prywatne przedszkole w Warszawie, które od samego początku na pierwszym miejscu stawia swoich podopiecznych. W naszej placówce pracują troskliwe i uśmiechnięte nauczycielki o nieprzeciętnej kreatywności oraz ogromnej wiedzy, co pozwala im wprowadzać najmłodszych w świat zabawy i nauki w przyjazny dla nich sposób. Jednocześnie na dzieci czekają także kolorowe, świetnie wyposażone sale oraz prywatny plac zabaw dostosowany do ich potrzeb. Już teraz odwiedź jedną z naszych placówek i poznaj nas bliżej!

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI