Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Rola przedszkola w rozwoju dziecka

rozwój dziecka w przedszkoluPomiędzy 3 a 6 rokiem życia rozwój dzieci wciąż postępuje dynamicznie. W tym wieku maluchy nie tylko doskonalą nabyte wcześniej umiejętności, ale również zdobywają nowe kompetencje, co pomaga im między innymi w osiągnięciu samodzielności. Jak wygląda rozwój dziecka w przedszkolu? Czy placówka odgrywa w tym dużą rolę?

Jakie są sfery rozwoju dziecka?

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym obejmuje różne, uzupełniające się obszary. Odnoszą się one do następujących aspektów:

  • Rozwój fizyczny – to sfera rozwoju związana z nabywaniem i doskonaleniem umiejętności ruchowych, zarówno w zakresie motoryki dużej, jak i motoryki małej.
  • Rozwój poznawczy – jest to obszar związany ze wszelkimi umiejętnościami intelektualnymi – obejmuje zdolność przetwarzania informacji, zdobywania wiedzy, podejmowania decyzji, a także procesy związane z odbieraniem i rozumieniem świata.
  • Rozwój społeczny – w jego toku dziecko nabywa umiejętności związane z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z innymi ludźmi oraz funkcjonowaniem w grupie.
  • Rozwój emocjonalny – obszar ten dotyczy procesów związanych z emocjami i uczuciami. Składają się na nie między innymi: identyfikowanie odczuć, ich regulowanie i wyrażanie.

Jakie zmiany zachodzą w rozwoju w okresie przedszkolnym?

Rozwój dziecka w okresie przedszkolnym dokonuje się etapami, w miarę wzrostu organizmu i nabywania nowych umiejętności. Co więcej, często zmiany w jednym obszarze pociągają za sobą kolejne także w innych, w związku z czym ważne jest zadbanie o wszechstronny rozwój dziecka. W przedszkolu wykorzystuje się w tym celu rozmaite aktywności, a samą pracę z maluchami prowadzi tak, żeby mogły się one uczyć i poznawać świat w przystępny dla nich sposób.
wszechstronny rozwój dziecka

Jak wygląda rozwój dziecka w przedszkolu?

Rozwój fizyczny

Dzieci w wieku przedszkolnym rozwijają między innymi motorykę małą, gotowość do wykonywania bardziej złożonych form ruchu (skakanie, łapanie piłki, huśtanie), czy zdolność reagowania na sygnały i polecenia w czasie zabaw ruchowych. Jednocześnie pomiędzy 4 a 5 rokiem życia, kiedy rozwój fizyczny jest najbardziej dynamiczny, wzrasta zwinność, wytrzymałość, siła oraz zręczność, co dzieci wykorzystują podczas zabaw.

Rozwój poznawczy

Rozwój dziecka w przedszkolu w obszarze poznawczym jest wyjątkowo dynamiczny. W okresie 3-6 lat maluchy doskonalą zdolność myślenia, zapamiętywania oraz wyobraźnię, a także przyswajają dużą ilość nowej wiedzy. Jednocześnie intensywnie rozwija się mowa – nie tylko wzbogaca się zasób słów, ale także doskonali forma wypowiedzi i opowiadania.

Rozwój społeczny

Maluchy w wieku przedszkolnym zaczynają przyswajać określone wzorce zachowań, uczą się funkcjonować w grupie i przestrzegać zasad w niej panujących, a także otwierają się na potrzeby oraz emocje innych. Rośnie dla nich również znaczenie grupy rówieśniczej.

Rozwój emocjonalny

Pewne etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym można zauważyć także na płaszczyźnie uczuć i emocji. Maluchy w tym wieku uczą się rozpoznawać oraz rozumieć to, co czują. Jednocześnie powoli wykształcają zdolność współodczuwania oraz panowania nad swoimi emocjami. W efekcie prowadzi to do zmiany postawy z egocentrycznej (wszystko jest moje) do dzielenia się i wspólnej zabawy.

Co dziecko rozwija w przedszkolu? 

Przedszkole jest placówką, która nie tylko sprawuje opiekę nad dziećmi, ale także wspiera ich ogólny rozwój i przygotowuje do edukacji szkolnej. Z tego też względu może odgrywać ważną rolę w nabywaniu oraz rozwijaniu różnego rodzaju kompetencji. Jak przedszkole wpływa na rozwój dziecka? Które obszary funkcjonowania wspiera najbardziej?

Rozwój dziecka w przedszkolu jest stymulowany poprzez zabawę, wspólne zajęcia i aktywności, co pozwala na wspieranie wielu stref rozwojowych jednocześnie. Kilkulatki uczęszczające do przedszkola uczą się przede wszystkim funkcjonowania w większej grupie, a także poprzez nawiązywanie relacji z rówieśnikami i dorosłymi wypracowują mechanizmy społeczne niezbędne w życiu codziennym. W placówkach tego typu zwraca się także dużą uwagę na radzenie sobie z własnymi emocjami i rozwijanie empatii. Z uwagi na to, jak działa grupa przedszkolna, maluchy szybciej zaczynają odnajdywać się w trudnych sytuacjach i skuteczniej rozpoznają swoje emocje. Są także bardziej samodzielne.

Wpływ przedszkola na rozwój dziecka widać także w sferze rozwoju fizycznego i poznawczego. Wiele z przedszkolnych aktywności nastawionych jest na rysowanie, malowanie i inne prace manualne. Z kolei poprzez zabawy ruchowe i aktywność na świeżym powietrzu najmłodsi mogą ćwiczyć koordynację, czy rozwijać ogólną sprawność fizyczną. Przedszkola to także ogromna dawka wiedzy o otaczającym świecie oraz wspieranie umiejętności logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

Mają to wszystko na uwadze, warto więc zdać sobie sprawę, jak istotny jest wybór odpowiedniej placówki. Przedszkole na Woli Bajeczka od samego początku dba o swoich podopiecznych. Doskonale wiemy, jak wspierać rozwój dziecka w przedszkolu, dlatego też każdy dzień jest nową przygodą. Oferujemy nie tylko urozmaicony program edukacyjny, ale także liczne warsztaty tematyczne, czy zajęcia językowe prowadzone w formie, która zachęca do nauki. Już teraz poznaj nas bliżej!

Jak wspomagać rozwój przedszkolaka?

Chociaż rola przedszkola w rozwoju dziecka jest nie do przecenienia, spore znaczenie dla funkcjonowania malucha mają także codzienne aktywności w domu i czas spędzony z rodzicami. Jak wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?

  • Warto zadbać o kreatywne środowisko, które da dziecku możliwość swobodnej zabawy. Pozwalaj rysować, wycinać, malować i wyklejać z wykorzystaniem odpowiednich materiałów plastycznych.
  • Codziennie wspólnie czytajcie i rozmawiajcie na temat wysłuchanej historii.
  • Nie zbywaj pytań – wspólne rozmowy o otaczającym świecie to jeden z najskuteczniejszych sposobów na to, jak wspomagać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
  • Zadbaj o zdrową dietę i dobrej jakości sen.
  • Pozwalaj na samodzielność w jedzeniu, ubieraniu się, czy innych czynnościach samoobsługowych, co nie tylko da dziecku satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania, ale także sprawi, że poczuje się ono pewniej.
  • Nie bagatelizuj uczuć i zapewniaj wsparcie emocjonalne – takie maluchy poczują się pewniej w relacjach z innymi oraz będą miały większe poczucie własnej wartości – więcej o tym przeczytasz tutaj: Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka w wieku przedszkolnym.
ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI