Jakie są zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci w przedszkolu?

Zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci w przedszkoluZabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci mają szczególnie ważne zadanie. Nie tylko wspierają rozwój emocjonalny, ale także kształtują wiele zdolności interpersonalnych niezbędnych w codziennym życiu. Czy warto ćwiczyć kompetencje społeczne u dziecka? Jakie zabawy mogą pomóc w ich rozwoju? Zobacz, jaki jest wpływ zabawy na rozwój aktywności społecznej dziecka.

Dlaczego warto rozwijać umiejętności społeczne u dziecka?

Kształtowanie umiejętności społecznych to ważny element rozwoju, który ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia tego, jak dziecko poradzi sobie w grupie rówieśniczej w przedszkolu, czy szkole. Kompetencje te odgrywają ważną rolę przez całe życie, wpływając między innymi na zdolność nawiązywania relacji z innymi, skuteczną komunikację, wyrażanie swoich potrzeb, czy kształtowanie postaw empatii oraz tolerancji. Wszelkie zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci wspierają również zdolność rozumienia swojej roli w społeczeństwie i dostosowywania się do norm, jakie w nim panują.

Jak nauczyć dziecko zachowań społecznych?

Zachowania społeczne można kształtować u dzieci na kilka sposobów:

 • Obserwowanie i naśladowanie dorosłych – dzieci są doskonałymi obserwatorami i szybko zaczynają naśladować zachowanie dorosłych, dlatego też warto zachowywać się w taki sposób, jakiego oczekuje się od swojej pociechy, dając dobry przykład.
 • Kształtowanie postaw przez wychowanie – rozumienie zachowań społecznych przez najmłodszych wymaga wielu rozmów i tłumaczenia, dlaczego coś jest dobre, a coś złe oraz jakie konsekwencje mogą mieć określone działania.
 • Zabawy rozwijające umiejętności społeczne – zabawa jest pierwszym i podstawowym środowiskiem dla dziecięcego rozwoju, dlatego też stanowi jedno z najważniejszych narzędzi do kształtowania zachowań społecznych. Taki rodzaj aktywności może uczyć między innymi współpracy i dzielenia się, rozwiązywania konfliktów, stawiania się w sytuacjach innych osób oraz dostosowywania się do zasad panujących w danej grupie.
 • Praktykowanie – równie ważnym sposobem rozwijania umiejętności społecznych jest możliwość ćwiczenia ich w realnych sytuacjach przez same dzieci. Warto więc stworzyć maluchowi przestrzeń do samodzielnego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, wchodzenia w interakcje społeczne, czy radzenia sobie z emocjami.

Jak ćwiczyć umiejętności społeczne?

Jedną z najefektywniejszych metod rozwijania kompetencji interpersonalnych i emocjonalnych u dzieci są zabawy społeczne. Przykłady tego rodzaju aktywności można mnożyć:

 • Gry i zabawy zespołowe – aktywności zespołowe, poprzez konieczność współpracy i konkurowania, uczą najmłodszych efektywnej komunikacji, dzielenia się oraz rozwiązywania problemów w sposób, który przysłuży się większej grupie osób. Takie zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci, szczególnie w przedszkolu, to przede wszystkim sporty drużynowe, takie jak gra w piłkę, przeciąganie liny, czy gry planszowe.
 • Praca w zespołach nad wspólnym projektem – taki rodzaj aktywności zachęca dzieci do współpracy, pozwala na podejmowanie decyzji z myślą o ogóle oraz uczy kompromisów.
 • Zabawy odtwórcze – odgrywanie ról umożliwia najmłodszym przede wszystkim utożsamianie się z emocjami innych, pokazuje, jak radzić sobie w określonych sytuacjach, i uczy sprawczości oraz podejmowania decyzji.
 • Tworzenie historii i opowiadanie – wspólne tworzenie opowieści zachęca dzieci do wyrażania swoich emocji, rozwija kompetencje językowe, a także wspiera postawy empatii.
 • Zabawa w teatr, odgrywanie ról – to inny rodzaj zabaw rozwijających umiejętności społeczne dzieci, gdzie uczą się one wczuwania w emocje innych i podejmowania decyzji. Takie aktywności pomagają także kształtować określone zachowania w stosunku do innych dzieci.
 • Zabawy konstrukcyjne – pomagają zrozumieć dziecku rolę współpracy podczas realizacji jednego projektu, a także uczą cierpliwości i radzenia sobie z niepowodzeniami.Dzieci bawiące się w przedszkolu a zabawy rozwijające umiejętności społeczne

Co to jest trening umiejętności społecznych dla dzieci?

Trening umiejętności społecznych to forma zajęć grupowych moderowanych przez trenera. W ich ramach odbywają się rozmaite aktywności mające na celu kształtowanie określonych zachowań i postaw u osób, które biorą w nich udział. Pozwalają one dzieciom między innymi lepiej odnajdywać się w codziennych sytuacjach, dają im narzędzia do wyrażania swoich emocji oraz budują poczucie wartości i pewność siebie. To, jak wyglądają takie treningi, zależy znów przede wszystkim od programu i wieku grupy docelowej. Często jednak ich częścią są różnorakie gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne.

Do kogo są skierowane treningi umiejętności społecznych? W tego rodzaju zajęciach mogą brać udział praktycznie wszyscy zainteresowani. Należy jednak pamiętać, że poszczególne programy są opracowywane raczej nie z myślą o ogóle, ale o potrzebach określonych grup wiekowych i bez problemu można znaleźć takie warsztaty, w których mogą uczestniczyć już dzieci w wieku przedszkolnym.

Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?

Kilkulatki są bardzo ciekawe świata oraz chętnie uczestniczą w różnych rodzajach aktywności organizowanych tak w domu, jak i w przedszkolu, a niemal każdy z nich może być okazją, aby wspierać kompetencje interpersonalne i społeczne. Co więcej, zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci w przedszkolu są poniekąd niezbędne, by maluchy zrozumiały, czego się od nich oczekuje, oraz nauczyły się funkcjonowania w dużej grupie rówieśniczej, gdzie spotykają się różne temperamenty, potrzeby i doświadczenia.

Jakie mogą być zabawy rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w przedszkolu?

 • Zabawy uczące empatii: zabawy naśladowcze (w dom, księżniczki i rycerzy, opiekę nad zwierzętami itp.), czytanie opowieści i rozmowa na ich temat.
 • Zabawy uczące komunikacji i współpracy: wszelkie zabawy z podziałem na grupy (praca nad wspólnym projektami, zabawy klockami), aktywności na placu zabaw, tory przeszkód, zabawa swobodna, czyli wybierana samodzielnie przez dzieci.
 • Zabawy kształtujące postawy społeczne: wspólne spacery i wyjścia poza teren przedszkola, uczestnictwo w warsztatach plastycznych, kulinarnych lub innych, wspólne czytanie.
 • Zabawy wspomagające samoregulację: zabawy sensoryczne, gra w gry planszowe, odgrywanie scenek, zabawy wymagające dostosowania się do zasad (np. baba-jaga patrzy, kalambury i inne).

Chcesz poznać inne rodzaje zabaw, w jakich dzieci uczestniczą w przedszkolu? Zobacz: Zabawy w przedszkolu – rodzaje zabaw organizowanych dla przedszkolaków.

Warto także pamiętać, że znaczenie mają nie tylko same zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci w przedszkolu, ale również i sam pobyt w placówce. Sytuacja, w której maluch musi poradzić sobie bez rodzica, stanowi ważną lekcję samodzielności i zaufania. Jednocześnie uczy wchodzenia w różne relacje, z których każda jest oparta na innych zasadach, oraz zaznajamia ze skuteczną komunikacją.

Jeśli szukasz placówki dbającej o kompleksowy rozwój dziecka z poszanowaniem jego emocji i możliwości rozwojowych, odwiedź przedszkole na Woli Bajeczka! O naszych podopiecznych dba empatyczna, doświadczona kadra, która każdego dnia staje na wyżynach kreatywności, zapewniając im atrakcyjne, dopasowane do wieku aktywności. Wśród nich znajdują się także zabawy rozwijające umiejętności społeczne. Dzieci w przedszkolu mają do dyspozycji również świetnie wyposażone sale z bogatą kolekcją zabawek, dzięki czemu oczekiwanie na rodziców im się nie dłuży. Już teraz zapoznaj się z naszą ofertą na bieżący rok szkolny!

Jak ćwiczyć kompetencje społeczne dziecka w domu?

W zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci można bawić się także w domu. Co więcej, przestrzeń ta stwarza zupełnie nowe możliwości i pozwala na wprowadzenie innych niż przedszkolne rodzajów aktywności. Jak można wspierać kompetencje emocjonalno-społeczne w domu?

 • Gry planszowe – gra w kameralnym gronie wspiera samoregulację, uczy przegrywania, czekania na swoją kolej oraz przeżywania emocji związanych z niezaspokojeniem oczekiwań.
 • Wspólne gotowanie – to doskonała lekcja cierpliwości, która jednocześnie pokazuje, że określone działania mają takie, a nie inne skutki.
 • Zabawy naśladujące codzienne czynności – wspierają postawę empatii oraz uczą właściwych zachowań, dzięki czemu dziecko lepiej rozumie potrzeby i stany emocjonalne innych osób.
 • Zabawy związane z rozumieniem emocji – dzieci często nie wiedzą, co dokładnie czują, a wszelkie zabawy związane z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji mogą pomóc im w zrozumieniu samego siebie.
ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI