Różne rodzaje zajęć w przedszkolu i co warto o nich wiedzieć?

Zajęcia dla dzieci w przedszkolu - zajęcia plastyczne.Pobyt w placówce przedszkolnej dla dziecka to coś więcej niż opieka ze strony dorosłych i wspólne zabawy z innymi maluchami. W każdym takim miejscu prowadzone są także rozmaite zajęcia. W przedszkolu realizuje się ich aż 3 różne rodzaje. Zobacz, czym się charakteryzują, i co się robi w ich trakcie. Jak myślisz, które z nich dzieci lubią najbardziej?

Jakie są rodzaje zajęć? 

Rodzaje zajęć w przedszkolu można podzielić według różnych kryteriów. Jedno z nich zakłada rozróżnienie na:

  • zajęcia dydaktyczne (edukacyjne),
  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
  • zajęcia dodatkowe.

Chociaż poszczególne rodzaje zajęć w przedszkolu różnią się pomiędzy sobą i mogą dotyczyć różnych obszarów, mają wspólne cele – ich zadaniem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka i przygotowanie go do pójścia do szkoły. Jednocześnie wszystkie realizowane są w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która pozostawia nauczycielom sporą dowolność w organizacji pracy. Ma to wiele zalet, a jedną z nich niewątpliwie jest to, że mają oni możliwość, by tworzyć dostosowane do potrzeb, ciekawe zajęcia dla dzieci w przedszkolu, w którym pracują.

Jak wygląda charakterystyka poszczególnych typów zajęć? Dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze zajęcia w przedszkolu nastawione są na ogólny rozwój dziecka i dotyczą różnych sfer. Umożliwiają przyswajanie nowej wiedzy, pozwalają zdobywać i ćwiczyć umiejętności, a także kształtują postawy w obszarze emocjonalnym i społecznym. Co więcej, zróżnicowane tematy zajęć w przedszkolu otwierają nauczycielom możliwości korzystania z coraz to innych metod pracy i pomocy pedagogicznych. Dzięki temu dzieci nie tylko miło spędzają czas, ale także stopniowo rozszerzają swoje kompetencje.

Z kolei zajęcia dodatkowe są opcjonalne, a ich wybór często zależy od rodzaju i możliwości placówki. Skupiają się one zazwyczaj tylko na jednej formie aktywności i pozwalają rozwijać się dziecku w określonym kierunku. Rodzaje takich zajęć w przedszkolu mogą być bardzo zróżnicowane, a w wielu przypadkach dodatkowo korespondują z profilem placówki – i tak, na przykład, w przedszkolach sportowych dominują aktywności fizyczne, w przedszkolach dwujęzycznych stawia się na naukę języków obcych, a w placówkach artystycznych na zajęcia związane z tańcem, muzyką, czy rysunkiem. Warto przy tym pamiętać, że ten typ zajęć w przedszkolu może być dodatkowo płatny.

Jak długo powinny trwać zajęcia w przedszkolu? 

Zarówno metody zajęć w przedszkolu, jak i czas ich trwania, powinny być dostosowane do możliwości podopiecznych. Należy bowiem pamiętać, że im młodsze dzieci, tym mniejsza jest zdolność ich koncentracji. Zazwyczaj wynosi ona około 10 – 15 min u 3-4 latków i około 25 – 30 min u 5-6 latków. Podobny wymiar trwania, według prawa oświatowego, powinny mieć zajęcia z religii, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, czy zajęcia rewalidacyjne.

Zajęcia sportowe dla dzieci w przedszkolu.

Jakie są zajęcia w przedszkolu? 

Zajęcia w przedszkolu mogą przyjmować różne formy i obejmują zarówno pracę indywidualną, jak i w grupach. Pewnym ich rodzajem jest także zabawa, czy to swobodna, będąca inicjatywą dzieci, czy organizowana przez nauczyciela i ukierunkowana na konkretny obszar rozwoju.

Jednak prócz tych najbardziej oczywistych i najczęściej kojarzonych zajęcia dla dzieci w przedszkolu mogą obejmować także wycieczki, czy spotkania z zaproszonymi gośćmi. To także wszelkie pokazy, teatrzyki oraz koncerty odbywające się w placówce. Mają one duży wymiar edukacyjny i jednocześnie uczą dzieci właściwych zachowań w określonych miejscach, czy sytuacjach.

Podstawowe formy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego często ujmuje plan zajęć w przedszkolu podawany do wiadomości na początku każdego semestru. Zazwyczaj zawiera on także informacje o tym, jakie zajęcia dodatkowe są organizowane, i kiedy się odbywają.

Przedszkole Bajeczka – idealny wybór dla Twojej Pociechy!

Troskliwa i profesjonalna kadra, której nie kończą się pomysły na zajęcia w przedszkolu? Przestrzeń dostosowana do potrzeb najmłodszych? Wiele aktywności i dodatkowych zajęć? To wszystko – i jednocześnie o wiele więcej – ma do zaproponowania nasza placówka przedszkolna Bajeczka! To prywatne przedszkole w Warszawie, do którego dzieci przychodzą z przyjemnością. Kolorowe i pełne życia stanowi bezpieczną przestrzeń do odkrywania świata i poznawania własnych możliwości. Co więcej, specjalnie z myślą o naszych podopiecznych organizujemy ciekawe zajęcia w przedszkolu, za które rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów. Już dzisiaj przekonaj się, czym wyróżnia się nasza placówka! Zapraszamy do zapisu.

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI