Jak przedszkole dba o bezpieczeństwo Twojego dziecka?

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, przedszkole nie może chodzić na kompromisy. Zwłaszcza że w tym obszarze mieści się nie tylko troska o zdrowie fizyczne podopiecznych, ale także ich samopoczucie i komfort. Już teraz zobacz, w jaki sposób przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i kto za nie odpowiada. Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista!

Czy dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu? 

Poczucie bezpieczeństwa u dziecka jest ważne już od pierwszych dni życia. Nie inaczej jest w okresie przedszkolnym, kiedy mocno zmienia się sposób postrzegania świata, a dzieci mogą być bardziej lękliwe. Mając to na uwadze, przedszkole powinno dążyć do tego, by stać się bezpieczną ostoją dla swoich podopiecznych. Istotne jest także, by rozumiało, jak duże znaczenie dla harmonijnego rozwoju dziecka ma przyjazne, empatyczne środowisko, w którym może realizować swoje potrzeby i wyrażać siebie bez obaw o odrzucenie. O jakich potrzebach mowa? Przeczytaj o tym w naszym artykule: Potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym – jak je rozpoznawać i wspierać?

Poczucie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu może się wyrażać na wiele sposobów:

  • budowanie relacji z nauczycielami – gdy dziecko czuje się bezpiecznie wśród dorosłych, nawiązuje z nimi pozytywne relacje oparte na zaufaniu i chętnie się komunikuje. Pomocne mogą być w tym jednak także cechy dobrego nauczyciela w przedszkolu.
  • zadowolenie i otwartość – poczucie bezpieczeństwa u dziecka często wiąże się z postawą otwartości na nowe doświadczenia i podejmowanie nowych wyzwań. Maluchy w bezpiecznym dla siebie środowisku chętniej biorą udział w zajęciach i bawią się z rówieśnikami.
  • brak objawów lęku – o poczuciu bezpieczeństwa może świadczyć także brak niepokojących sygnałów (płaczu, wymówek, uciekania) odnoszących się do nadchodzących sytuacji związanych z przedszkolem.
  • ogólny stan emocjonalny – poprzez swoje zachowanie dziecko często pokazuje, jak się czuje w danym otoczeniu. Jeśli jest spokojne, uśmiechnięte i entuzjastycznie nastawione do placówki, może to świadczyć o poczuciu bezpieczeństwa.

Dbając o najmłodszych, prywatne przedszkole w Warszawie Bajeczka, dokłada wszelkich starań, by zapewnić im bezpieczne i komfortowe otoczenie. Atutem naszej placówki są jednak nie tylko budynek dostosowany do potrzeb kilkulatków i wysokiej jakości wyposażenie, ale także odpowiednio przeszkolona, empatyczna kadra. To właśnie ona sprawia, że dzieci czują się u nas bardzo dobrze i chętnie chodzą do przedszkola. Co więcej, dzięki rzadkim zmianom kadrowym nasi podopieczni mają poczucie stałości i doskonale znają osoby, które się nimi opiekują na co dzień. To znów sprzyja budowaniu wspaniałej atmosfery i do wspólnej zabawy, i do nauki. Już teraz poznaj nas lepiej i przekonaj się, że w Bajeczce bezpieczeństwo jest priorytetem!

jak przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci

Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu? 

Za bezpośrednie bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiadają dyrektor lub inne osoby prowadzące placówkę oraz wszyscy, którzy w ciągu dnia sprawują nad nimi opiekę. W ich kwestii leży między innymi zadbanie o fizyczne otoczenie kilkulatków i wyeliminowanie sytuacji, które mogłyby wpływać na ich bezpieczeństwo. Przedszkole powinno więc przede wszystkim spełniać wymogi techniczne stawiane tego typu budynkom, a także stale kontrolować stan sal, szatni i ogrodu. Istotne jest także opracowanie i przestrzeganie procedur związanych z działaniem placówki.

Jednak niezależnie od tego, kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu w danym momencie, jego kwestia jest odpowiedzialnością także rodziców lub opiekunów. Z jednej strony mogą oni brać udział w kształtowaniu pozytywnych postaw u najmłodszych, z drugiej zaś minimalizować ryzyko pojawienia się niebezpiecznych sytuacji poprzez przestrzeganie wewnętrznych procedur placówki. Te mogą znów dotyczyć między innymi kontaktu z nauczycielem w godzinach jego pracy, czy pór przyprowadzania i odprowadzania dzieci.

Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu? 

Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu jest złożonym tematem i obejmuje wiele różnych obszarów. Z tego względu wpływ na jego poziom może mieć wiele czynników jednocześnie:

  • zadbanie o procedury – mając na uwadze ogólne bezpieczeństwo, przedszkole powinno mieć opracowane jasne zasady postępowania praktycznie na każdą okoliczność. Wiele z nich znajduje zastosowanie codziennie i pozwala na zapewnienie prawidłowej opieki podopiecznym. Co istotne, część procedur obejmuje także rodziców, dlatego też w trosce o maluchy, warto je znać i się do nich stosować.
  • egzekwowanie zasad – ważne jest, by dziecko nie tylko znało zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, ale także ich przestrzegało.
  • promowanie pozytywnych zachowań – dziecko uczy się przez naśladowanie, dlatego już od najmłodszych lat warto dawać dobry przykład i dbać, na przykład, o bezpieczeństwo na drodze. Przedszkole jednak także ma swój udział w promowaniu właściwych postaw i zachowań, co realizuje między innymi przez spotkania z różnymi osobami, czy programy profilaktyczne, które wieńczy odznaka bezpiecznego przedszkolaka.
  • rozmowy z dzieckiem – jednym z elementów budowania poczucia bezpieczeństwa u dziecka są rozmowy i wspólne spędzanie czasu. Dzięki nim nie tylko będzie się czuło akceptowane, ale także zacznie bardziej w siebie wierzyć.
  • budowanie pozytywnej relacji z przedszkolem – aby dziecko poczuło się pewnie i bezpiecznie w przedszkolu, warto budować u niego pozytywny obraz placówki. Wiele korzyści w tym zakresie przyniesie między innymi zrezygnowanie z krytycznych komentarzy odnośnie do jego pracy, czy odnoszenie się do kadry z życzliwością i sympatią.
ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI