Potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym – jak je rozpoznawać i wspierać?

Potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym stają się o wiele bardziej rozwinięte, a ich zaspokojenie często wymaga już zupełnie innego zestawy narzędzi. Czego potrzebują maluchy w wieku kilku lat? Jak realizować ich indywidualne potrzeby? Zobacz, co warto wiedzieć na ten temat!

Jakie są potrzeby dziecka? 

Potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym nie ograniczają się już tylko do tych podstawowych – karmienia, przewijania, czy zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Poprzez stale postępujący rozwój fizyczny, poznawczy i społeczny kilkulatki zaczynają wymagać innego podejścia do dbania o ich dobrostan. Co jest kluczowe na tym etapie? Jakie są rodzaje potrzeb? Potrzeby dziecka można skategoryzować na różne sposoby. Jeden z modeli zakłada istnienie potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych. Z kolei w ich obrębie wymienia się kolejne, między innymi: potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę więzi, czy potrzebę samorealizacji.

Co to są potrzeby rozwojowe dziecka? 

Potrzeby rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym wiążą się z istnieniem różnych obszarów funkcjonowania, które rozwijają się wraz ze wzrostem i dojrzewaniem organizmu oraz nabywaniem nowych umiejętności. Można podzielić je na podstawowe – biologiczne oraz psychiczne i emocjonalne.

Podstawowe potrzeby dziecka są dyktowane biologią i wiążą się z zapewnieniem mu odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania – pożywienia, snu, opieki zdrowotnej, ubrania itp. – bez czego nie byłoby możliwe przeżycie. Natomiast pozostałe potrzeby rozwojowe dziecka w przedszkolu mają na celu zabezpieczenie harmonijnego rozwoju w innych obszarach. Poprzez ich zaspokojenie kilkulatki mogą stopniowo budować swoją autonomię oraz poznawać świat w odpowiedni dla nich sposób. Jakie inne zalety płyną ze wpisywania się w potrzeby najmłodszych? Przeczytaj: Jakie życiowe umiejętności dziecko powinno wynieść z przedszkola?

Jakie są indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka? 

Potrzeby dziecka są bardzo indywidualną kwestią i zależą między innymi od charakteru malucha, jego doświadczeń życiowych, czy nabytych wcześniej umiejętności. Istnieją jednak obszary, które wymagają podobnego wsparcia w celu zapewnienia ich harmonijnego rozwoju.

  • Stymulacja intelektualna – potrzeby edukacyjne dziecka w wieku przedszkolnym stale się zmieniają, co wymaga dostarczania nowych, dodatkowych bodźców, które pozwolą maluchowi rozwijać swoją kreatywność oraz zdolności poznawcze.
  • Więzi rodzinne i społeczne – wraz z rozwojem potrzeb dziecka, zmienia się jego postrzeganie świata i rośnie znaczenie kontaktu ze światem zewnętrznym. Poprzez uczestniczenie w różnych sytuacjach społecznych maluchy uczą się nawiązywania relacji oraz radzenia sobie w nieznanych wcześniej okolicznościach. Jednocześnie nabywają w ten sposób wiary i pewności siebie.
  • Potrzeba autonomii – zaspokajanie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym wiąże się także z pozwoleniem mu na samodzielność, oczywiście na miarę jego możliwości. To ważny krok w nauce wyrażania siebie.

jakie sa potrzeby przedszkolaka

Jakie są potrzeby emocjonalne dziecka? 

Emocjonalne potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym można przypisać do 4 obszarów:

  • Potrzeba bezpieczeństwa – to jedna z najważniejszych potrzeb człowieka, a jej zaspokojenie pozwala budować wspierające, przyjazne środowisko, które jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci.
  • Potrzeba akceptacji – każde dziecko chce się czuć chciane i kochane, dlatego też warto okazywać mu swoją bezwarunkową akceptację.
  • Potrzeba kontaktu emocjonalnego – potrzeby dziecka w przedszkolu wiążą się również z zabezpieczeniem pozytywnych kontaktów z innymi osobami z jego otoczenia.
  • Potrzeba przynależności – maluchy najlepiej funkcjonują, gdy mają wzorce, z którymi mogą się utożsamiać. Potrzebują również zrozumienia dla swoich lęków i akceptacji pozwalających im na budowanie siebie i swojego stosunku do otoczenia.

Jakie potrzeby zaspokaja przedszkole? 

Przedszkole stwarza idealne środowisko do wszechstronnego rozwoju dzieci. Dzięki stałemu kontaktowi z rówieśnikami oraz okazjom do nabywania nowych i ćwiczenia umiejętności maluchy zaspokajają tam wiele swoich potrzeb. Przede wszystkim zyskują poczucie przynależności i wchodzą w relację. Czas spędzony w przedszkolu stanowi również ważny element stymulacji intelektualnej. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? Przeczytaj: Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Rola przedszkola w rozwoju dziecka.

Jako że zaspokajanie potrzeb dziecka w przedszkolu jest bardzo ważne z punktu widzenia jego rozwoju, w naszej placówce dostosowujemy się do naszych podopiecznych również w tej kwestii. Przedszkole na Woli Bajeczka to miejsce przyjazne i odpowiadające oczekiwaniom najmłodszych. Co więcej, możemy się poszczycić naprawdę wspaniałą kadrą, a nasze panie traktują każde dziecko indywidualnie, podążając za jego potrzebami. Już teraz odwiedź jedną z naszych placówek i zobacz, że Twojej Pociesze będzie u nas dobrze.

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI