Dlaczego warto uczyć dzieci języków obcych w przedszkolu?

Edukacja językowa w przedszkolu stanowi już pewien standard. Co więcej, coraz częściej, zwłaszcza w placówkach niepublicznych, wprowadza się nie jeden, lecz dwa języki obce. Jak organizowane są zajęcia językowe dla najmłodszych? Czy język angielski jest obowiązkowy w przedszkolu? Zobacz, co warto wiedzieć na ten temat!

Kiedy dziecko powinno zacząć uczyć się języków? 

Nie ma ani minimalnego, ani maksymalnego wieku, w którym dziecko powinno zacząć uczyć się języków obcych, aby móc się nimi biegle posługiwać. Warto jednak wprowadzać je jak najwcześniej, najpóźniej na etapie przedszkola, co daje wiele korzyści:

 • Nauka języka obcego stymuluje rozwój mózgu, umożliwiając dzieciom doskonalenie kompetencji również w innych obszarach. Przede wszystkim ćwiczy pamięć i koncentrację, a także uczy logicznego myślenia i zdolności kojarzenia.
 • Języki obce w przedszkolach mogą korzystnie wpływać na zdolności nauki kolejnych w późniejszym życiu.
 • Edukacja językowa w przedszkolu może rozwijać postawę empatii i otwartości, zwłaszcza że często wiąże się z poznawaniem innych kultur oraz tradycji.
 • Wczesna ekspozycja na język sprawia, że dzieci uczą się go w sposób intuicyjny i wkładają mniej wysiłku z zapamiętywanie nowego słownictwa, czy przyswajanie struktur językowych.
 • Poprzez odpowiednie zabawy językowe przedszkole zachęca do współpracy i kształtuje umiejętności społeczne.

Przeczytaj także nasz artykuł o roli przedszkola w rozwoju dziecka: Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Rola przedszkola w rozwoju dziecka.

Czy język obcy jest obowiązkowy w przedszkolu?

Nauczanie języka obcego w przedszkolu jest obowiązkowe i dotyczy wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, co wynika z podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 roku. Zajęcia powinny być realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i mieć przede wszystkim formę zabawy pozwalającej na osłuchanie się z danym językiem w sytuacjach dnia codziennego. W tym celu można stosować różne narzędzia, nawet takie rozbudowane jak tydzień, czy dzień języków obcych. Przedszkole pozwala wówczas zaznajomić się dzieciom nie tylko z różnymi językami, ale i tradycjami w innych krajach.

Według podstawy programowej w momencie zakończenia edukacji językowej w przedszkolu dzieci powinny:

 • rozumieć bardzo proste polecenia w języku obcym,
 • uczestniczyć w zabawach,
 • używać obcojęzycznych zwrotów istotnych dla danej zabawy lub sytuacji,
 • powtarzać proste rymowanki i wierszyki oraz śpiewać piosenki w danym języku,
 • rozumieć sens krótkich historyjek wspieranych dodatkowo obrazkami, gestami lub innymi pomocami.

Warto również wiedzieć, że nauka języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym może obejmować dowolny język nowożytny. W związku z tym nie istnieją żadne przepisy, które by określały, od kiedy język angielski jest obowiązkowy w przedszkolu. Maluchy równie dobrze mogą uczyć się niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, czy każdego innego języka oficjalnie uznanego.

dlaczego warto uczyć dzieci języków obcych w przedszkolu

Ile godzin języka obcego w przedszkolu? 

Podstawa programowa nie określa, ile godzin tygodniowo powinna trwać nauka języka dla dzieci. To też sprawia, że przedszkola mogą podjąć tę decyzję we własnym zakresie w zależności od swojego, budżetu, profilu czy oczekiwań rodziców. Naturalnie jednak większy kontakt z językiem obcym będzie w placówkach językowych.

Właśnie taką jest niepubliczne przedszkole na Woli Bajeczka, które zapewnia dzieciom stały kontakt z językiem angielskim i poprawną polszczyzną. W placówce prowadzone są również zajęcia z języka hiszpańskiego będącego drugim na świecie pod względem liczby użytkowników. U nas maluchy uczą się poprzez zabawę, dzięki czemu w naturalny dla siebie sposób rozwijają kompetencje językowe, jednocześnie kształtując wiarę we własne możliwości. Co więcej, zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu prowadzone są przez profesjonalnego lektora z ponad 10-letnim stażem, a czas ich trwania dostosowany jest do wieku grupy. Tym samym nie wymagają od dzieci więcej, niż same mogą zaoferować. Już teraz poznaj naszą przedszkole z językiem angielskim i przekonaj się, że to najlepsze miejsce dla Twojej pociechy!

Kto może uczyć języka obcego w przedszkolu?

Nauka języka angielskiego w przedszkolu i każdego innego może być prowadzona wyłącznie przez osoby z odpowiednim kwalifikacjami, co reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku. Dokument ten wskazuje, że prowadzący zajęcia językowe musi:

 • mieć ukończone studia I/II stopnia (albo jednolite magisterskie) na kierunku filologia lub lingwistyka stosowana i posiadać przygotowanie pedagogiczne,
 • mieć ukończone studia w kraju z danym językiem obcym jako urzędowym i posiadać przygotowanie pedagogiczne,
 • mieć dyplom ukończenia dowolnych studiów licencjackich lub magisterskich, posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz świadectwo potwierdzające znajomość języka,
 • ukończyć zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz mieć świadectwo potwierdzające znajomość języka obcego,
 • posiadać świadectwo dojrzałości i świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego,
 • ukończyć studia pedagogiczne I lub II stopnia dające przygotowanie do pracy w przedszkolach ze specjalnością w zakresie nauczania języka obcego,
 • mieć kwalifikacje do pracy w przedszkolach i jednocześnie posiadać świadectwo potwierdzające znajomość języka na odpowiednim poziomie.

Jednak wykształcenie to nie wszystko – zobacz, jakie są cechy dobrego nauczyciela w przedszkolu.

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI