Jak przedszkole może rozwijać talenty u dzieci?

Chociaż talent dziecka może ujawnić się w różnym wieku i to rodzice ponoszą główną odpowiedzialność za jego rozwijanie, przedszkole często również bierze w tym aktywny udział. Już teraz zobacz, jak różnorodne mogą być dziecięce talenty, jak je rozpoznawać i wspierać w bezstresowy dla najmłodszych sposób.

Jak rozpoznać talent u dziecka? 

W każdym dziecku drzemie jakiś talent, a chcąc go odkryć, warto budować jego doświadczenia i uważnie obserwować. Jak rozpoznać talent u dziecka?

  • Obserwacja – praktycznie jedynym sposobem na to, by zauważyć talent dziecka, jest poświęcanie mu uwagi i jego obserwacja. Tylko wtedy można bowiem zauważyć, że maluch czymś szczególnie się interesuje albo coś lubi robić.
  • Zachęcanie do różnych aktywności – aby odkrywać talenty u dzieci, trzeba dawać im możliwość eksplorowania różnych dziedzin. Próbując różnych aktywności, najmłodsi nie tylko rozwijają się poznawczo, ale również odkrywają, co ich cieszy.
  • Rozmowa z wychowawcami przedszkolnymi/opiekunami zajęć – nie wszystkie talenty udaje się zaobserwować w środowisku domowym, dlatego też ważne jest słuchanie opinii innych osób, które mają kontakt z dzieckiem. Mogą to być zarówno nauczyciele przedszkolni, jak i prowadzący zajęcia dodatkowe.

Jakie mogą być talenty u dzieci?

Jeśli chodzi o talenty dzieci, przykłady można mnożyć. Co więcej, wiele z nich może mieć bardzo nieoczywisty charakter, a przez to być o wiele trudniejsze do zaobserwowania. Wśród tych, na które warto zwrócić uwagę, znajdują się przede wszystkim zdolności matematyczne, naukowe, czy językowe – przeczytaj też, dlaczego warto uczyć dzieci języków obcych w przedszkolu? Niektóre maluchy mogą mieć szczególną umiejętność rozwiązywania zdań matematycznych, nauki języków obcych, czy rozumienia zasad naukowych. Inne znów będą miały uzdolnienia sportowe, plastyczne lub muzyczne. Talenty dzieci w przedszkolu mogą się również sprowadzać do bardzo dobrze rozwiniętego zmysłu konstrukcyjnego lub umiejętności przywódczych.

Jak wspierać talent dziecka?

Talenty dzieci w przedszkolu wymagają szczególnej troski i uwagi, jeśli mają rozkwitnąć. Ich rozwój można jednak wspierać na wiele różnych sposób.

  • Akceptacja – pierwszym krokiem, który można zrobić, by wspierać utalentowane dziecko, jest zaakceptowanie jego zainteresowań, nawet jeśli są rozbieżne z hobby lub umiejętnościami rodziców.
  • Zapewnienie narzędzi i zasobów – chcąc wspierać talent dzieci, warto zadbać o to, by miały dostęp do niezbędnych narzędzi i zasobów. Doskonałą okazją ku temu są zajęcia dodatkowe, które stwarzają maluchowi możliwość realizowania siebie.
  • Stworzenie sprzyjającego środowiska – aby dzieci mogły rozwijać swoje talenty, niezbędne jest stworzenie wspierającego środowiska, które będzie zachęcało do podejmowania wyzwań i zdobywania kolejnych umiejętności. Warto również wyrozumiale podchodzić do malucha w chwili zwątpienia albo gdy mierzy się z trudnościami.
  • Docenianie osiągnięć – chwalenie i celebrowanie nawet niedużych osiągnięć może być sposobem na budowanie u dziecka poczucia własnej wartości oraz stanowić zachętę do dalszego rozwoju.
  • Współpraca z nauczycielami – utalentowane dzieci mogą rozwijać się także w przedszkolu. Wykwalifikowana kadra nie tylko pomaga w zidentyfikowaniu talentów podopiecznych, ale także wspiera ich rozwój poprzez dodatkowe zadania czy udział w przedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursach. Zobacz, na przykład, jak placówka buduje kreatywność u kilkulatków: Jak rozwijać kreatywność u dzieci w wieku przedszkolnym?
  • Wybór odpowiedniej placówki – talent dziecka można wspierać również poprzez wybór przedszkola o określonym profilu. Na przykład Bajeczka, nasze przedszkole na Woli, jest placówką językową ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego. Realizujemy także dodatkowe zajęcia rytmiczne, taneczne i plastyczne oraz takie wydarzenia, jak dzień talentów w przedszkolu, które pozwalają dzieciom rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Jeśli chcesz poznać szczegóły naszej oferty, już teraz odwiedź nasze przedszkole i samodzielnie przekonaj się, jak wspieramy naszych podopiecznych!

jak przedszkole rozwija talenty u dzieci

Jak zachęcić zdolne dziecko do rozwijania talentu? 

Rozwój talentów dzieci w przedszkolu często wymaga dodatkowej zachęty ze strony rodziców, zwłaszcza że w tym wieku trudno o stałość zainteresowań. Jeśli więc maluch wykazuje szczególne uzdolnienia w jakimś kierunku, warto go odpowiednio motywować, nie zapominając jednak o równowadze. Dzięki odpowiedniemu balansowi pomiędzy pracą nad daną umiejętnością, odpoczynkiem a zabawą dziecko nie będzie miało poczucia straty i chętniej poświęci się rozwojowi w określonym kierunku. Pomocne może być również oddanie mu poczucia kontroli. Możliwość wyboru obszaru lub aktywności zachęca do podejmowania wyzwań.

Należy również pamiętać, że nieodłączną częścią ćwiczenia talentów dzieci w przedszkolu jest nauka radzenia sobie z błędami i porażkami. Dlatego też, aby najmłodsi się nie zniechęcali, warto doceniać nie tylko osiągnięcia, ale również starania maluchów, jednocześnie ucząc ich patrzenia na błędy w pozytywny sposób.

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI