Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu. Sposób na rozwijanie wiedzy maluchów

Nauka czytania podczas zajęć dydaktycznych w przedszkoluZajęcia dydaktyczne, które powiązane są bezpośrednio z edukacyjną funkcją przedszkoli, odgrywają szczególną rolę w rozwoju najmłodszych. Nie tylko poszerzają ich wiedzę o świecie, czy uczą jego odkrywania, ale także przygotowują do pójścia do szkoły. Zobacz, co warto wiedzieć i czym wyróżniają się zajęcia dydaktyczne – definicja, cele, sposoby realizacji.

Co to są zajęcia dydaktyczne?

Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu, w odróżnieniu od zajęć opiekuńczo-wychowawczych, są ukierunkowane nie tyle na rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych, ile na zdobywanie konkretnej wiedzy teoretycznej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych na dalszym etapie edukacji. Odbywa się to w zorganizowany sposób i przy wykorzystaniu rozmaitych narzędzi oraz rodzajów aktywności, które sprawiają, że zajęcia dydaktyczne są atrakcyjne dla dzieci.

Podział na rodzaje zajęć dydaktycznych w przedszkolu może nawiązywać do poszczególnych kompetencji, które rozwijają. Można tutaj wymienić między innymi:

 • zajęcia językowe (nauka głoskowania, sylabizowania, poznawanie liter),
 • zajęcia matematyczne (nauka liczenia, poznawanie cyfr, rozwiązywanie prostych działań),
 • zajęcia przyrodnicze (nauka o otaczającym świecie),
 • zajęcia ruchowe (rozwój sprawności fizycznej i koordynacji),
 • zajęcia muzyczne (poznawanie dźwięków, rytmika, śpiewanie i słuchanie piosenek)
 • zajęcia plastyczne i sensoryczne (rozwój małej motoryki i koordynacji poprzez rysowanie, wyklejanie, lepienie z mas plastycznych, malowanie itp.).

Dzieci i nauka pisania w ramach zajęć dydaktycznych

Wszystkie zajęcia dydaktyczne w przedszkolu, podobnie zresztą jak zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, muszą się wpisywać w założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dokument ten, chociaż nie wskazuje na to, co to są zajęcia dydaktyczne, zawiera ogólne informacje na temat zadań przedszkola, umiejętności dziecka po ukończeniu placówki, treści i celów nauczania, a także sposobów ich realizacji. Z kolei roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, który jest przygotowywany na początku roku szkolnego, określa już bardziej szczegółowo plan zajęć dydaktycznych w przedszkolu.

Sprawdź też: Różne rodzaje zajęć w przedszkolu i co warto o nich wiedzieć

Ile trwają zajęcia dydaktyczne w przedszkolu?

Czas trwania zajęć dydaktycznych w przedszkolu jest uzależniony przede wszystkim od wieku, a co za tym idzie także możliwości maluchów biorących w nich udział. Przedszkolaki, szczególnie w młodszych grupach, mają ograniczone zdolności koncentracji, dlatego też zajęcia dydaktyczne dla 3-latków trwają mniej więcej 10-15 minut. Z kolei zajęcia dydaktyczne dla 4-latków mają już nieco większy wymiar i mogą wynosić około 15-20 minut, a dla 5-, 6-latków nawet 25-30 min.

Jakie są formy zajęć dydaktycznych?

Zajęcia dydaktyczne dla dzieci przyjmują różne formy w zależności od rozwijanych przez nie kompetencji oraz tematyki. Mogą to być na przykład:

 • zajęcia interaktywne z wykorzystaniem multimediów,
 • praca indywidualna lub w grupach z kartami pracy,
 • praca w zeszytach ćwiczeń,
 • gry i zabawy edukacyjne,
 • zabawy kierowane, które urozmaicają zajęcia dydaktyczne w przedszkolu,
 • czytanie na głos i opowiadanie bajek,
 • wykonywanie prac plastycznych,
 • warsztaty, przedstawienia, koncerty i teatrzyki organizowane w placówce,
 • zabawy ruchowe,
 • wspólne spacery, wyjścia na przedstawienia, do muzeów, czy na lekcje muzealne.

Rodzaje i formy zajęć dydaktycznych powinny być interesujące dla najmłodszych i odpowiadać ich zainteresowaniom. Prowadzone w aktywny, ciekawy sposób będą stanowiły doskonałą zachętę do pogłębiania wiedzy, rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz swobodnego odkrywania świata. Jednak odnosząc się do tego, co to są zajęcia dydaktyczne, trzeba zauważyć również, że pomagają budować pozytywny stosunek do nauki jako takiej i samego uczenia się.

Przedszkole Bajeczka – nauka poprzez zabawę

Chcesz zadbać o edukację swojego dziecka w sposób kompleksowy? Wybierz Bajeczkę! To nowoczesne przedszkole na Woli, które oferuje zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze opierające się na sprawdzonych, lubianych przez dzieci aktywnościach. Dzięki kreatywności i zaangażowaniu naszej kadry każdy dzień spędzony w naszej placówce jest pełen wrażeń, szczególnie że najmłodsi mogą korzystać także z zajęć dodatkowych. Już teraz bliżej poznaj naszą ofertę!

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI