Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu – czym są i jak wspomagają rozwój dzieci?

Dzieci bawiące się podczas zajęć wychowawczych w przedszkoluZajęcia opiekuńczo-wychowawcze stanowią ważny filar wychowania przedszkolnego. Nie tylko zapewniają wsparcie dzieci w ich rozwoju emocjonalnym i społecznym, ale także sprawiają, że później lepiej odnajdują się w szkolnej rzeczywistości. Jak mogą wyglądać? Czy są obowiązkowe? Zobacz, co warto wiedzieć, jeśli chodzi o zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Definicja, cele, sposoby realizacji.

Co to są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze?

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu to forma aktywności organizowana dla zapewnienia maluchom możliwości rozwoju na wielu płaszczyznach. Jakie mają cele?

 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom w trakcie pobytu w placówce.
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka poprzez kształtowanie zdolności nazywania i radzenia sobie z emocjami, czy budowanie jego pozytywnej samooceny.
 • Rozwój kompetencji społecznych – nauka funkcjonowania w grupie, współpracy, dzielenia się, ale i rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Rozwój motoryki, koordynacji ruchowej oraz umiejętności fizycznych niezbędnych dla zapewnienia harmonijnego rozwoju.
 • Nauka nawiązywania więzi z innymi dziećmi i dorosłymi.
 • Rozwój umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia faktów i rozwiązywania problemów.
 • Doskonalenie umiejętności samoobsługowych: spożywania posiłków, ubierania się, dbania o higienę osobistą.
 • Nauka wyrażania swoich myśli i potrzeb.
 • Integracja z rówieśnikami.
 • Kształtowanie postaw oraz ćwiczenie dostosowywania się do zasad panujących w grupie.

Tak forma realizacji, jak i same tematy zajęć opiekuńczo-wychowawczych, mogą być bardzo zróżnicowane, zawsze jednak powinny odpowiadać zainteresowaniom i wiekowi podopiecznych.

Sprawdź też: Różne rodzaje zajęć w przedszkolu i co warto o nich wiedzieć

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu - muzyka

Kto może prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu?

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, podobnie jak zajęcia dydaktyczne, mogą być prowadzone przez nauczycieli przedszkolnych. Z kolei ci, aby mogli podjąć zatrudnienie, powinni mieć odpowiednie wykształcenie wyższe (tytuł licencjata lub magistra na kierunku prowadzonym wraz z przygotowaniem przedszkolnym albo innym, uzupełniony o kurs pedagogiczny) albo uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (np. ukończone studium wychowania przedszkolnego).

Czy zajęcia opiekuńcze są obowiązkowe?

Przedszkola, jako placówki łączące w sobie w równym stopniu funkcje edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze, są poniekąd zobowiązane do organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia możliwości uczestnictwa w nich wszystkim dzieciom uczęszczającym do placówki. Zazwyczaj odbywają się one w ramach ustalonego wcześniej rozkładu dnia i przeplatają się z innymi rodzajami aktywności.

Jak realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze?

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu wykorzystują i dowolnie łączą różne rodzaje aktywności leżące w granicach możliwości fizycznych, poznawczych i emocjonalnych dzieci. Realizacja poszczególnych tematów może odbywać się poprzez pracę indywidualną, w parach lub nawet w większej grupie.

Jak wyglądają takie zajęcia opiekuńcze w przedszkolu? Przykłady można mnożyć w nieskończoność:

 • Swobodna zabawa – dając dziecku możliwość samodzielnego wyboru zabawy, wspiera się jego kreatywność, umiejętność budowania relacji z innymi, a także uczy wchodzenia w interakcje społeczne.
 • Gry i zabawy kierowane przez nauczyciela – zaznajamiają dziecko z koniecznością dostosowania się do norm, rozwijają jego zdolność logicznego myślenia oraz ćwiczą określone umiejętności.
 • Zajęcia plastyczne – rysowanie, malowanie, czy lepienie z mas plastycznych pobudza wyobraźnię oraz wspiera rozwój motoryki małej, co jest niezbędne dla późniejszej nauki pisania,
 • Czytanie i opowiadanie bajek – zapewniają rozwój zdolności językowych oraz uczą rozumienia słuchanego tekstu,
 • Gra na instrumentach, śpiewanie, tańczenie – zajęcia opiekuńcze mają za zadanie wspierać także zdolności muzyczne i ekspresję artystyczną najmłodszych, a tym samym zachęcać do wyrażania siebie.
 • Spacery, warsztaty, spotkania z zaproszonymi gośćmi – jeśli chodzi o zajęcia opiekuńczo-wychowawcze tematy i rodzaje aktywności mogą przybierać bardzo nieoczywiste formy, jednak i takie wspierają rozwój dziecka.
 • Aktywność fizyczna – nie tylko pomaga rozwijać sprawność ruchową i koordynację, ale także budować świadomość ciała oraz wpaja dobre nawyki.

Tematy zajęć opiekuńczo-wychowawczych często opracowuje się tak, by nawiązywały do tematyki zajęć dydaktycznych. Pozwala to na zwiększenie skuteczności przekazu, a także zachęca dzieci do lepszego zapoznania się z danym zagadnieniem. Motywami dla takich zajęć mogą być między innymi aktualne wydarzenia z kalendarza, uroczystości związane z życiem przedszkola, czy dowolne tematy odnoszące się do otaczającej nas rzeczywistości.

Bajeczka – przedszkole dla Twojego dziecka

Już teraz zadbaj o rozwój Swojego dziecka! Prywatne przedszkole w Warszawie Bajeczka to placówka, która doskonale rozumie potrzeby najmłodszych. Zadbana i kolorowa tworzy przyjazną przestrzeń, gdzie każdy może być sobą. Jednocześnie oferujemy wysoką jakość kształcenia, zarówno jeśli chodzi o realizację, jak i tematy zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych. Odwiedź nasze przedszkola i zobacz, co sprawia, że dzieci nas uwielbiają!

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI